Download mẫu hợp đồng cho thuê kho bãi

Hợp đồng thuê kho bãi để sản xuất kinh doanh là một trong những loại hợp đồng pháp lý vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Có được một hợp đồng thuê kho bãi với điều kiện chặt chẽ sẽ tạo điều kiện ổn định cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng cho thuê kho bãi đề cập đến các vấn đề về giá thuê, thời hạn và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, và những cam kết chung khác. Trong bài viết ngày hôm nay, ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về hợp đồng cho thuê kho bãi cùng với Lưu Hồ Sơ nhé.

Giới thiệu về hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Giới thiệu về hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Giới thiệu về hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Các nội dung bên trong hợp đồng bao gồm: thông tin cá nhân của bên thuê và bên cho thuê, mục đích thuê nhà, thời hạn thuê, giá cả nhà xưởng, kho bãi và phương thức thanh toán.

Cả hai bên đều phải hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình có trong hợp đồng. Bên cạnh đó cũng nên nắm chắc các thông tin về khoản phạt và bồi thường nếu vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi cũng đề cập đến các cam kết chung. Đó là đảm bảo nhà xưởng hoặc kho bãi cho thuê có chất lượng tốt, an toàn cho người sử dụng. Còn bên thuê cần phải bảo quản các tài sản và trang thiết bị sẵn có.

Xem thêm: Dịch vụ lưu chứng từ trọn gói TP HCM

Nếu có xảy ra bất kỳ tranh chấp gì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì sẽ được giải quyết từ thương lượng giữa hai bên cho đến nhờ tòa án xét xử.

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất dưới đây:

————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——–

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày………… tháng…….. năm………

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên A):

Chủ sở hữu:………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………

CMND số:………………………………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………..

Điện thoại:………………………… Fax:……………………….

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức:………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………

………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: … ngày … /… / … do … cấp

Số tài khoản: ……………………………………………………..

Họ và tên người đại diện:……………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………

Sinh ngày:………./……../………….

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :…………………….

cấp ngày……./……./……..tại ………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………

Email:…………………………………………………….

Số fax: …………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ………………………… m2 thuộc chủ quyền của bên A tại………………………….

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là…….. năm được tính từ ngày….. tháng….. năm…. đến ngày….. tháng….. năm…………………. .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Giá thuê nhà là:…………………………………….. đ/m2/tháng, (bằng chữ:…………………..đồng)

– Bên B sẽ trả trước cho Bên A…………………. năm tiền thuê nhà là:……………………. , (bằng chữ……………. đồng)

Sau thời hạn………….. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán…………. tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5. CAM KẾT CHUNG

Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Tỉnh/Thành Phố …….. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

                                               ………………………………. , ngày…… tháng……. năm……

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn cũng có thể download hợp đồng này tại đây.

Những điều kiện liên quan khác

Những điều kiện liên quan khác

Những điều kiện liên quan khác

Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng, kho bãi theo quy định mới là:

 • Công ty cho thuê nhà xưởng hoặc kho bãi cần có ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản.
 • Kho bãi xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại.
 • Nhà xưởng, kho bãi đã hoàn thành thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công, được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi:

Những điều kiện liên quan

Những điều kiện liên quan

 • Hợp đồng được ký kết dựa trên sự tự nguyện của các bên, người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Nhà xưởng hoặc kho bãi thuộc đối tượng cho thuê theo Luật đất đai 2013.
 • Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015.
 • Thời hạn thuê phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Trên đây là những thông tin về mẫu hợp đồng cho thuê kho bãi. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp trong thời gian sớm nhất nhé.

Thông tin liên hệ 

 • Địa chỉ: B6 Khu Biệt Thự Thanh Đa, Phường 27, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0286 258 9547 – 0286 258 9548
 • Website: https://www.luuhoso.com
 • Email: hotro_khohoso@vinamoves.com

Tác giả Hồng Ân

Áp dụng phương pháp FIFO và LIFO trong quản lý hàng hóa
Mục đích của việc xác định xuất xứ hàng hóa
Menu
1800 9224