Chuyển tới nội dung

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và thực hiện theo những quy định của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

1.1 Khách hàng cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, dữ liệu và nội dung cần thiết cho chúng tôi để tiến hành phân loại hồ sơ.

1.2 Khách hàng phối hợp chặt chẽ trong việc phân loại hồ sơ theo các bản yêu cầu của chúng tôi đúng tiến độ.

1.3 Đảm bảo việc thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn trong hợp đồng.

1.4 Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận.

1.5 Khách hàng không ký kết hợp đồng chuyển giao hồ sơ với đơn vị khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.

1.6 Khách hàng phối hợp chặt chẽ trong việc phân loại hồ sơ theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của chúng tôi và đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được bản yêu cầu chỉnh sửa.

1.7 Khách hàng không tự ý sắp xếp, rút hồ sơ mà chưa có sự đồng ý của Vinamoves. Nếu Bên A vi phạm điều này, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng của chúng tôi thì khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm và phải thanh toán cho tháng liền trước đó trong thời gian Bên B khắc phục sự cố do lỗi bên khách hàng.

1.8 Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, xảy ra vấn đề do lỗi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng như thiên tai, bão, lũ lụt, hỏa hoạn,….. thì chúng tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai Bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi.

1.9 Khách hàng tuân theo những khuyến cáo cập nhật mới nhất của chúng tôi cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.

1.10 Khách hàng xác nhận qua email về việc thực hiện đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.

1.11. Chúng tôi cam kết thực hiện các phương pháp lưu trữ hồ sơ không ảnh hưởng đến chất lượng của hồ sơ ban đầu.

1.12. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin tài khoản hồ sơ, tài liệu của khách hàng.

1800 9224